Het bestuur


Het Jeugdschaatsen Heerenveen is onderdeel van Shorttrack Club Thialf (SCT).  Jeugdschaatsen Heerenveen is een onderdeel in het gezamenlijk bestuur waarin een ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden heeft.

 Algemeen Bestuur SCT:


Voorzitter    Evelien Hoogenberg
Penningmeester     Jan Pieter de Groot 
Secretaris    Patrick Schmitz   
TC    Niels van der Heide
Jeugdschaatsen    Manon van Deursen

 Jeugdschaatsen Heerenveen kan worden gezien als een commissie binnen SCT. 
Organisatorisch is er een werkgroep binnen deze commissie die zorg draagt voor de organisatie van Jeugdschaatsen Heerenveen

Commissie Jeugdschaatsen bestaat uit:
Manon van Deursen, Evelien Hoogenberg, Marko ten Klooster, Maria van der Hoek en Joan Lubbinge. 

Bovenstaande commissieleden zijn bereikbaar via info@jeugdschaatsen.nl

Trainers/ Vrijwilligers
Het Jeugdschaatsen heeft ongeveer 500 schaatsende leden.
Deze 500 leden leren gedurende het schaatsseizoen spelenderwijs het schaatsen, hiervoor mogen wij ieder jaar gebruik maken van onze trainers. Gediplomeerde trainers met veelal ervaring!
Daarnaast worden deze trainers ondersteund door stagiaires en/ of assistenten welke afkomstig zijn van zeer diverse opleidingen of andere verenigingen. 

Elke trainer heeft zijn eigen vaste schaatsgroep, daarnaast moet er samengewerkt worden op de momenten dat dit nodig is.