Douwe Swiertra Trofee

Het eren van tomeloze inzet voor Shorttrack in Friesland:

De Douwe Swierstra trofee is een prestigieuze bokaal in de Friese horttrackwereld die wordt toegekend aan mensen die zich onverlet en vol overgave inzetten voor de shorttracksport in Friesland. Douwe Swierstra was zelf actief shorttracker en trainer en heeft zich tomeloos en als ieders voorbeeld ingezet voor de promotie van shorttrack. De trofee, dé vergulde wedstrijdschaats van Douwe, wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt.

Wie was Douwe Swierstra ?

Douwe Swierstra was in het dagelijks leven dakdekker. Na jaren van actieve en niet‐ onverdienstelijke deelname aan wedstrijden, uitkomend voor Trias Leeuwarden, werd Douwe op veertig jarige leeftijd trainer. Na Trias heeft Douwe samen met Piet Tjepkema training gegeven aan shorttrackers als Niels van der Heide, Tjerk Terpstra, Pita van der Meer. Douwe heeft hun talent gevormd en zijn trainingen leidden voor deze rijders tot de nationale top! In de winter van 1996 is Douwe door een auto‐ongeluk op 49 jarige leeftijd overleden.

Stille kracht

Achter Douwe stond Eke, zijn vrouw. Eke was tijdens de wedstrijden van Douwe actief als jurylid en is tot het seizoen 2010‐2011 werkzaam gebleven voor SCT. Eke was de stille kracht tijdens grote toernooien op Thialf. Zij verzette enorm veel werk voor de wedstrijden en de rijders.

Niet vergeten

De trofee is erg belangrijk in de shorttrackwereld, want wij willen aan Douwe blijven denken en de shortrtacksport blijven promoten. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de sport hebben de eer de trofee een jaar lang te mogen dragen.

Erelijst Douwe Swierstra Trofee

1998 Erica Atsma
1999 Piet Stoelwinder
2000 Geertje Baarsma
2001 Folkert Sinnema
2002 Anneke Hospes
2003 Marieke de Vries
2004 Jeroen Tinge
2005 ‐
2006 Maaike Vos
2007 Sjinkie Knegt
2008 Daan Breeuwsma
2009 Jessica Ausma
2010 Adri Korpershoek
2011 Geke Feenstra
2012 Pieter Boerma
2013 Jorien ter Mors
2014 Sjinkie Knegt
2015 - Suzanne Schulting
2016 - Suzanne Schulting en Dennis Visser
2017 -
2018 Marko ten Klooster
2019 Jan Heida