ALV

Als je fysiek bij de ALV (donderdag 18 januari 2024) aanwezig wil zijn (een locatie in Heerenveen) dan horen we dat graag vóór 19 december 2023 d.m.v. e-mail: secretaris@shorttrackthialf.nl. Dit geeft ons voldoende tijd om een passende locatie te zoeken. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn om fysiek de ALV bij te wonen, dan zullen we de ALV digitaal gaan houden.

Nieuws Overzicht