Veilig sporten

Shorttrack Club Thialf heeft veel verschillende leden. Onze vereniging wil voor iedereen een veilige omgeving zijn. Respect, sportiviteit en plezier staan voorop. Het bestuur van SCT ziet het als een van de belangrijkste taken gewenst gedrag te stimuleren en de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken. 

Om aan te geven dat we dit belangrijk vinden, hanteren we een beleid voor veilig sporten en hebben we regels hoe we met elkaar omgaan binnen SCT. Met begeleiders/trainers hebben we gedragscodes afgesproken die door de KNSB zijn opgesteld. Van onze groep begeleiders en trainers vragen we ook een VOG. Dit doen we niet omdat er een gebrek is aan vertrouwen, maar omdat we het vertrouwen in onze vereniging willen vergroten.

Voor het geval zich toch situaties voordoen die we niet willen en waarover je met iemand vertrouwelijk in gesprek wilt, hebben we een vertrouwenscontact persoon (VCP).

 

Vertrouwenscontactpersoon Overzicht