Vertrouwenscontact persoon van SCT 

Ik ben Anouschka Kramer, vertrouwenscontact persoon van SCT.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het aanspreekpunt voor sociale veiligheid.

Mocht je te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag dan kun je met mij contact opnemen. Ik zal dan zorgen dat we op korte termijn een gesprek hebben. Samen met jou zal ik de vervolgstappen bespreken. Dit gesprek is vertrouwelijk.

Je kunt mij bereiken via vcp@desprinters.nl en op 06-47966000.

De definitie van Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, die:

-        door de persoon, die het ondergaat, als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;

-        als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;

-        plaatsvindt in de context van sport.

Andere plekken waar je terecht kunt als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag zijn:

www.centrumveiligesport.nl    0900-2025590

https://www.fier.nl/chat-sport/

Vertrouwenscontactpersoon Overzicht