Bestuur

Algemeen Bestuur SCT:


Voorzitter    Patrick Schmitz
Penningmeester    Jan Pieter de Groot   
Secretaris    Monique van der Vaart - Lootsma
Bestuurder shorttrack (TC)   Niels van der Heide 
Bestuurder wedstrijdschaatsen (WOC) Jan Nauta